Warning: ob_start(): non-static method wpGoogleAnalytics::get_links() should not be called statically in /home/hrafn/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 259
2010 December

Archive for December, 2010

7
Dec

HRAFN bidrar med en artikkel om fleksibiliteten som bruken av enkelte RFID teknologier kan gi spesielt i forbindelse med automatisering og prosesstyring. Artikkelen ser du her. Artikkelen er skrevet av Geir Vevle i HRAFN.

Category : Fag | Media | News @nb | Teknologi
7
Dec

Industriens Forening for Elektronikk og Automatisering (IFEA) har opprettet et eget fagutvalg for AtuoID, RFID og Online Verdikjeder. HRAFN’s teknologidirektør, Geir Vevle, har takket ja til å lede dette utvalget.

Utvalget har som mål å følge den faglige utviklingen innen AutoID (strekkoder og RFID), lokaliseringsteknologi (RTLS) og applikasjoner for utnyttelse av informasjonsutveksling i integrerte verdikjeder. Utvalget består av Norges fremste eksperter på RFID teknologi, lokaliseringsteknologi, beslutningsstøtte og logistikk. Mer om dette her.

Category : News @nb
7
Dec
Norsk Lastbærer Pool har tildelt Lexit Group, Telenor Objects og Hrafn en kontrakt for leveranse av RFID infrastruktur for avlesning og registrering av NLP’s RFID taggede plastpaller.
Endret dynamikk i dagligvarelogistikken
Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble etablert i 2006 og eies av leverandører og grossister i norsk dagligvarehandel (DLF og DMF). NLP organiserer og driver en returordning av trepaller, plastpaller og plastkasser mellom parter i dagligvarehandelen.
Industrien erstatter nå trepaller med mer robuste plastpaller utstyrt med elektroniske RFID brikker. Fire elektroniske brikker med en unik identifikator er innebygd i hver pall. I tillegg er det mulig å legge inn informasjon om innhold på pall, mottakers adresse og ordrenummer i hver brikke.
NLP vil bruke denne unike identifikatoren til pallene for å kontrollere flyten av paller gjennom sin egen verdikjede. De vil også tillate at deres kunder benytter informasjonsnettverket for å forbedre sine interne verdikjeder på en sikker og effektiv måte. Nettverkeffekten av en slik implementering antas å være betydelig for alle partene i næringsmiddelindustrien.
Gjennomføring av visjonen
Det er allment kjent blant aktørene i næringsmiddelindustrien at bedre synlighet i hele verdikjeden vil føre til økt kvalitet og potensielt også redusere svinn. Individuelle piloter har blitt kjørt i ulike deler av verdikjeden, men en felles infrastruktur for omfattende sporing på tvers av selskapene har vært savnet.
Elektronisk merking av paller vil gi en enkel identifikator som alle parter kan bruke for å registrere varer inn og ut av lageret sitt. Identifikatoren (EPC) kan lagres i distribuerte eller sentralt plassert databaser for å sikre fremtidig sporbarhet. Etter hvert som flere lokasjoner blir utstyrt med lesere vil kvaliteten på informasjonen øke.
Informasjonsnettverket som NLP nå bygger opp kan også bistå næringens ambisjoner om å forbedre nasjonal sporbarhet i næringsmiddelindustrien. Det nasjonale “eSporing”-prosjektet er et samarbeid mellom norske myndigheter og aktører i næringsmiddelindustrien. Prosjektet har som ambisjon å utvikle og implementere en nasjonal elektronisk infrastruktur for sporing i hele næringskjeden av andre kvartal 2011.
Få løsningen opp å kjøre
NLP har valgt en gruppering bestående av utstyrsleverandør og profesjonell tjenestetilbyder Lexit Group Norge AS, tjenesteleverandør Telenor Objects AS og spesialist på elektronisk kommunikasjon Hrafn AS.
Lexit Group er hovedkontraktør mot NLP. Telenor Objects vil levere tjenester for datafangst, kø, lagring, videresending og drift. Hrafn vil lede prosjektet og de har også ansvar for kunnskapsoverføring samt at løsning implementeres i henhold til GS1′s EPC Global EPCIS standard.
Kontaktpersoner for løsningen:
NLP – Tom Romanich, Manager Business Development tom.romanich@nlpool.no
Lexit Group – Thomas Skjøldt, Sales Manager RFID Thomas.skjoldt@lexit.no
Telenor Objects – Edvin Holsæter, Account Manager edvin.holsater@telenor.com
Hrafn – Geir Vevle, CTO geir.vevle@hrafn.com
Category : News @nb
7
Dec

clip_image002Press Release, Desember 2010

Norsk Lastbærerpool (Norwegian TransportItem Pool, NLP) has awarded HRAFN, Lexit Group and Telenor Objects the assignment for development and delivery of RFID Infrastructure for recording the movements of NLP’s RFID tagged plastic pallets.

portal m nlp lastbærere

Improved logistics in the FMCG market

NLP was established in 2006 as an organization for improving the environmental footprint of the logistics-operations in the Norwegian FMCG market. The organization is owned halv by the producers and half by the retailers in the Norwegian food-market. The industry is now replacing the wooden pallets with 1 million more durable and environmentally friendly RFID tagged plastic pallets. Four tags identifies the pallets globally using EPCGen2 tags with the GRAI identification schema. This transport item is the first in a row of new transport Items with RFID that NLP will implement into the Norwegian market. Up to 6 million tagged totes is already scheduled for the next few years. NLP will themselves use the tagging to record the flow of pallets, as well as improving visibility and handling efficiency in their operations centres. The customers of NLP will be allowed to, and encouraged to take the RTI’s ID into use throughout the whole supplychain. This utilization of the extra capabilities of the pallet is believed to generate a powerful network effect, causing the demand to grow extremely rapid.

Important step towards the vision of traceability

It is common knowledge by the actors in the food chain that better visibility in the whole supply chain, will contribute to increased quality and less waste. Single pilots have been executed this supply chain before, but always lacking the inter-enterprise-wide angle of traceability information. The tagged pallets with their unique identifiers will enable the actors to look to one common identifier that can bring information and enable tracking of the products from producer and all the way towards the retail stores. By recording the movements of transport items like pallets and totes in a EPCIS based Information Infrastructure, the secrets of the supplychain and the history of the transported products, can be extracted. This will further more enable even better electronic traceability to be reported to the government-established, eTraceability project in Norway.

Establishment of full Information Infrastructure

NLP has choosen a group of partners consisting of HRAFN as project manager and chief architect, Lexit Group as HW-vendor and system integrator and Telenor Ojects as communications platform vendor. The partners will deliver standardized solutions for covering key points in the supply chain like shipping and receiving of pallets. The solutions include portals, handhelds and also registration of movements into EPCIS both for internal use of the customer’s, and for use by the pallet pool to charge the pallet-users rental and handling costs for the pallet. Basically the Information Infrastructure will enable the participants to be a part of an Online Value Chain

Contact Persons:

NLP - Tom Romanich, Manager Business Development tom.romanich@nlpool.no

Hrafn – Geir Vevle, CTO geir.vevle@hrafn.com 
Lexit Group - Thomas Skjøldt, Sales Manager RFID Thomas.skjoldt@lexit.no
Telenor Objects – Edvin Holsæter, Account Manager  edvin.holsater@telenor.com

Category : customer | News | partner | Press release

Switch to our mobile site