7
Dec

Industriens Forening for Elektronikk og Automatisering (IFEA) har opprettet et eget fagutvalg for AtuoID, RFID og Online Verdikjeder. HRAFN’s teknologidirektør, Geir Vevle, har takket ja til å lede dette utvalget.

Utvalget har som mål å følge den faglige utviklingen innen AutoID (strekkoder og RFID), lokaliseringsteknologi (RTLS) og applikasjoner for utnyttelse av informasjonsutveksling i integrerte verdikjeder. Utvalget består av Norges fremste eksperter på RFID teknologi, lokaliseringsteknologi, beslutningsstøtte og logistikk. Mer om dette her.

Category : News @nb

Switch to our mobile site