4
Sep

HRAFN deltar som paneldeltaker på en times webinar om RFID utrullingen i Europa på tirsdag 6. august 2011 klokka 1500-1600.

Påmelding og mer info her:  http://www.rfidjournalevents.com/virtual_agenda.php?eid=21

Category : News @nb

Switch to our mobile site