Call Us : +47 950 62 032

Email : contact*at*hrafn.com

5
Mar

Sammen med Dash Software demonstrerer vi enkel og effektiv datafangst knyttet til vedlikehold ved hjelp av mobiltelefon og verdens mest utbredte standarder. Ingen spesialtelefoner eller software på telefon er nødvendig, og du bestemmer hvem som får registrere hva. Et godt verktøy når du må benytte eksterne folk, f.eks.

Konferansen samler folk fra mange industrier og har et spennende program med gode forelesere. Årets tema er:

Verdiskapende vedlikehold

MainTech konferansen ønsker å samle mennesker som ser at vedlikehold er verdiskapende. Mennesker som ser at fremtiden ligger i å ha et godt inspeksjonsprogram og benytte gode moderne vedlikeholdsmetoder. Det dreier seg om teknikk, men også om samspillet mellom mennesker.

Effektiv drift

Et annet emne som vi ønsker å belyse på vår konferanse er hvordan en kan optimalisere sin bedrifts produksjon. Maskiner og datasystemer må til, men historien har vist at det alene ikke garanterer effektiv drift. Det dreier seg om teknikk, men også om samspillet mellom mennesker.

Les mer og program og påmelding her…

 

Vi oppfordrer til å delta på miniseminar sammen med oss:

Les mer om miniseminar…

Category : News @nb
11
Dec

Dagligvarehandelen skriver i uke43 på side 10 en hel side om hvordan HRAFN gjør Coop i stand til å motta paller fra Tine helautomatisk. Idet pallen passerer dørstokken til Coop, sendes det melding til Coop sitt IT system om dette i sanntid. Umiddelbart er pallen klar for plassering på plukklager, noe som er 30 til i værste fall 4 timer før den ellers ville vært manuelt varemotatt. Les mer her. Konseptet er utviklet i prosjektet MatID som består av et konsortie med SINTEF, HRAFN, Telenor, Fosen Gods, Tine, Coop og Norsk Lastbærerpool.

Category : News @nb
27
Jul

Utstyrsporing hos Reinertsen, en av norges største entrepenørbedrifter samt offshore servicebedrift er blant bidragene fra HRAFN i GS1 Fokus nummer 2 som kan leses her:

http://www.gs1.no/sfiles/1/22/77/4/file/gs1_2_2012_web.pdf

Category : News @nb
14
Dec

By using HRAFN’s innovative qrLogistic barcodes, and HRAFN Online Container for Truck device, SINTEF was able to conduct a live test of the monitoring of live temperature data from a meat transport. By recording of internal temperature and environmental temperature, the project showed how temperature could be recorded during the ongoing transport.

More info here:

Category : News | Press release
4
Sep

HRAFN deltar som paneldeltaker på en times webinar om RFID utrullingen i Europa på tirsdag 6. august 2011 klokka 1500-1600.

Påmelding og mer info her:  http://www.rfidjournalevents.com/virtual_agenda.php?eid=21

Category : News @nb
4
Sep

HRAFN to participate in webinar on RFID adoption in Europe tuesday 6th of august 2011.

 

 

 

 

http://www.rfidjournalevents.com/virtual_agenda.php?eid=21

 

Category : Events | News

Switch to our mobile site