Fag

7
Dec

HRAFN bidrar med en artikkel om fleksibiliteten som bruken av enkelte RFID teknologier kan gi spesielt i forbindelse med automatisering og prosesstyring. Artikkelen ser du her. Artikkelen er skrevet av Geir Vevle i HRAFN.

Category : Fag | Media | News @nb | Teknologi

Switch to our mobile site